Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię
Drugie imię
*Nazwisko
*Płeć
Pole jest wymagane
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
Telefon kontaktowy
*Adres e-mail
*Typ dokumentu tożsamości
Pole jest wymagane
*Numer dokumentu
*Narodowość
Pole jest wymagane
*Obywatelstwo
Pole jest wymagane
*Kraj
Pole jest wymagane
*Miejscowość
Ulica
*Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
*Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail, informacji handlowych wysyłanych przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409 –  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). )
*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Pole jest wymagane
(Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku rejestracją i zgłoszeniem chęci udziału w wydarzeniu jest Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji i udziału w Wydarzeniu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności (http://wsb-nlu.edu.pl/Polityka_prywatności) oraz w zakładce Klauzula informacyjna_-_RODO (http://wsb-nlu.edu.pl/Klauzula_informacyjna_-_RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409, w celach marketingowych. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie. )
*Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na używanie przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej Dziecięcego Uniwersytetu I Wieku WSB-NLU oraz w materiałach informacjno-promocyjnych (np. zdjęcia i filmy z zajęć) )


Powrót

Wydarzenie
Internship Ukraina

Training for foreign students

"Professional Leadership and Career: New Opportunities in the Context of Globalization"

26-27 June 2019

Participation in the training (lectures and seminars): free of charge.