Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię
Drugie imię
*Nazwisko
*Płeć
Pole jest wymagane
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
Telefon kontaktowy
*Adres e-mail
*Typ dokumentu tożsamości
Pole jest wymagane
*Numer dokumentu
*Narodowość
Pole jest wymagane
*Obywatelstwo
Pole jest wymagane
*Kraj
Pole jest wymagane
*Miejscowość
Ulica
*Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta


Powrót

Wydarzenie
INTERNSHIP PROGRAM 2019

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

invites to participate in scientific and pedagogical internship of the program

 «Organization of the educational process, training programs, innovative technologies and scientific work at Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University»

29 October - 29 November 2019

Nowy Sącz, Poland

The cost of internship is 150 euros. The deadline Application is October 15, 2019