Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię
Drugie imię
*Nazwisko
*Płeć
Pole jest wymagane
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
Telefon kontaktowy
*Adres e-mail
*Typ dokumentu tożsamości
Pole jest wymagane
*Numer dokumentu
*Narodowość
Pole jest wymagane
*Obywatelstwo
Pole jest wymagane
*Kraj
Pole jest wymagane
*Miejscowość
Ulica
*Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta


Powrót

Wydarzenie
CONFERENCE 2019

IV International scientific and practical conference

“Scientific Research Priorities:

theoretical and practical value”

26th-30th of November 2019

 Nowy Sącz, Poland 

Organizer: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University

http://www.wsb-nlu.edu.pl/

The cost of participation in the conference is 80 euros. The deadline for participation in the conference is November 1, 2019.