Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię Dziecka
*Nazwisko Dziecka
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
*Klasa
*Szkoła
*Dane osoby zgłaszającej
*nr telefonu Rodzica (telefon do szybkiego kontaktu)
*adres e-mail Rodzica ((proszę sprawdzić poprawność wpisanego adresu; podanie adresu e-mail jest konieczne ze względu na elektroniczny sposób komunikowania się Organizatorów zajęć z Uczestnikami))
*Preferowany dzień warsztatów (proszę wpisać preferowany przez Państwa dzień, w którym dziecko będzie uczęszczało na warsztaty do wyboru: poniedziałek lub środa)


Powrót

Wydarzenie
Robotyka - LEGO WEDO 2.0 dla dzieci 6-8 lat

Warsztaty z robotyki -  LEGO WEDO 2.0  dla dzieci 6-8 lat.

Czas trwania 60 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowane terminy zajęć:

Poniedziałki lub środy 16:00-17:00

koszt miesięcznyt: 90 zł/dziecko