Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię Dziecka
*Nazwisko Dziecka
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
*Klasa
*Szkoła
*Dane Osobowe Rodziców (proszę podać Imię, Nazwisko, Pesel i adres zamieszkania)
*nr telefonu Rodzica (telefon do szybkiego kontaktu)
*adres e-mail Rodzica ((proszę sprawdzić poprawność wpisanego adresu; podanie adresu e-mail jest konieczne ze względu na elektroniczny sposób komunikowania się Organizatorów zajęć z Uczestnikami))
*Preferowany dzień warsztatów (proszę wpisać preferowany przez Państwa dzień, w którym dziecko będzie uczęszczało na warsztaty do wyboru: poniedziałek lub środa)


Powrót

Wydarzenie
Robotyka - LEGO MINDSTORMS EV3 dla dzieci 9-12

Warsztaty z robotyki -  LEGO MINDSTORMS EV3 dla dzieci 9-12

Czas trwania 90 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowane terminy zajęć:

Poniedziałki lub środy 17:15 – 18:45

koszt miesięcznyt: 140 zł/dziecko