Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię Dziecka
*Nazwisko Dziecka
*Data urodzenia
Pole jest wymagane
*Klasa
*Szkoła
*Dane Osobowe Rodziców (proszę podać Imię, Nazwisko, Pesel i adres zamieszkania)
*adres e-mail Rodzica ((proszę sprawdzić poprawność wpisanego adresu; podanie adresu e-mail jest konieczne ze względu na elektroniczny sposób komunikowania się Organizatorów zajęć z Uczestnikami))
*nr telefonu Rodzica (telefon do szybkiego kontaktu)


Powrót

Wydarzenie
LEGO - Matematyka More To Math - klasa I

Matematyka More To Math dla klasy I (+ ew. 6 latki)

czas trwania 60 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowany termin zajęć:

Piątki 16:00 -17:00 

koszt miesięcznyt: 90 zł/dziecko