Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wypełnij formularz
Wszystkie pola oznaczone * i kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione

Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe

Dane rejestracyjne
*Imię
*Nazwisko
*Stopień naukowy/stanowisko
*Nazwa Instytucji
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
NIP
*Adres e-mail
Zgłaszam wystąpienie
Pole jest wymagane
*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Biznesu- National Louis University (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883".))
*Zgoda na otrzymywanie informacji
Pole jest wymagane
(Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach WSB-NLU drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.)


Powrót

Wydarzenie
Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia

XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Planowana konferencja poświęcona jest tym razem przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na  utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.  

Konferencja odbędzie się  w dniach 24-25 maja 2018 r. w budynku głównym Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University.

Uczestnik konferencji zobowiązuje się do wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.03.2018 r w wysokości 300 zł. (Dla większej liczby uczestników z jednej instytucji przewidujemy rabaty). Kontakt z organizatorem.