Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wybierz wydarzenie
Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia

XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Planowana konferencja poświęcona jest tym razem przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na  utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.  

Konferencja odbędzie się  w dniach 24-25 maja 2018 r. w budynku głównym Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University.

Uczestnik konferencji zobowiązuje się do wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.03.2018 r w wysokości 300 zł. (Dla większej liczby uczestników z jednej instytucji przewidujemy rabaty). Kontakt z organizatorem.


Zarejestruj się
Questionnaire for WSB-NLU’s partners within Erasmus+ programme

International Relations Office – WSB-NLU

Survey update from partner universities.

 

Dear partners,

Would you kindly fill out the following questionnaire? We are committed to ensure all important information regarding our partner universities are accurately recorded and maintained. We greatly appreciate your cooperation.

Zarejestruj się
Questionnaire for WSB-NLU’s partners within Erasmus+ programme

Dear partners,

Would you kindly fill out the following questionnaire? We are committed to ensure all important information regarding our partner universities are accurately recorded and maintained. We greatly appreciate your cooperation.

Best regards,

International Relations Office WSB-NLU

Zarejestruj się