Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wybierz wydarzenie
Mini Potęga Informatyki - 23.11.2017 CZWARTEK


Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu zaprasza na "Mini Potęgę Informatyki 7 - Geniusz IT", czyli kolejną edycję wydarzenia

Uczestnictwo w widowisku będzie bezpłatne.

Miejsce: Kampus Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, ul. Zielona 27, aula C010.

Początek o godzinie 17.00.

Termin: 23.11.2017 (CZWARTEK)

Zarejestruj się
Robotyka - LEGO WEDO 2.0 dla dzieci 6-8 lat

Warsztaty z robotyki -  LEGO WEDO 2.0  dla dzieci 6-8 lat.

Czas trwania 60 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowane terminy zajęć:

Poniedziałki lub środy 16:00-17:00

koszt miesięcznyt: 90 zł/dziecko

Zarejestruj się
Robotyka - LEGO MINDSTORMS EV3 dla dzieci 9-12

Warsztaty z robotyki -  LEGO MINDSTORMS EV3 dla dzieci 9-12

Czas trwania 90 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowane terminy zajęć:

Poniedziałki lub środy 17:15 – 18:45

koszt miesięcznyt: 140 zł/dziecko

Zarejestruj się
LEGO - Matematyka More To Math - klasa I

Matematyka More To Math dla klasy I (+ ew. 6 latki)

czas trwania 60 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowany termin zajęć:

Piątki 16:00 -17:00 

koszt miesięcznyt: 90 zł/dziecko

Zarejestruj się
LEGO - Matematyka More To Math - klasa II i III SP

LEGO - Matematyka More To Math - klasa II i III Szkoły Podstawowej

Czas trwania 60 minut 1 spotkanie tygodniowo

Proponowane terminy zajęć:

piątki 17:15 – 18:00 

koszt miesięcznyt: 90 zł/dziecko

Zarejestruj się
"Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

Celem projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, promocja zasobów Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości, rozwój kompetencji w zakresie autoprezentacji i poszukiwania pracy oraz rozwój umiejętności pracy w zespole.

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. 

Zarejestruj się
Zapisy do Dziecięcego Uniwersytetu I Wieku - rok. 2017/18

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 została otwarta !

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University zaprasza do Dziecięcego Uniwersytetu I wieku. 

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w ciekawych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Szczegółowy plan zajęć zostanie przekazany po zamnkęciu zapisów.

Zarejestruj się
Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia

XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Planowana konferencja poświęcona jest tym razem przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na  utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.  

Konferencja odbędzie się  w dniach 24-25 maja 2018 r. w budynku głównym Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University.

Uczestnik konferencji zobowiązuje się do wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.03.2018 r w wysokości 300 zł. (Dla większej liczby uczestników z jednej instytucji przewidujemy rabaty). Kontakt z organizatorem.


Zarejestruj się