Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wybierz wydarzenie
Potęga Informatyki - 22.11.2018 czwartek

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu zaprasza na "Potęgę Informatyki 8".

Uczestnictwo w widowisku będzie bezpłatne.

Miejsce: Kampus Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, ul. Zielona 27, aula C010.

Termin: 22.11.2018 (czwartek)

Początek o godzinie 9:30.

Zarejestruj się
Zapisy do Dziecięcego Uniwersytetu I Wieku - rok. 2018/19

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została otwarta !

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University zaprasza do Dziecięcego Uniwersytetu I wieku. 

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w ciekawych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

W tym roku akademickim w planie:

październik - Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

listopad - widowisko multimedialne Mini Potęga Informatyki

styczeń - Na tropie Asterixa i Obelixa. Kim byli prawdziwi Celtowie?

luty - Jak został słynnym YouTuberem

marzec- Elektrobilność nasza przyszłość.

kwiecień - Nie bój się przygody.

maj - Run4aSmile - międzynarodowy bieg po uśmiech.

czerwiec - wykład, zakończenie roku.

Szczegółowy plan zajęć zostanie przekazany po zamknięciu zapisów.

Zarejestruj się
Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość 2018-19

Projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – VII edycja  realizowany jest przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wyższą Szkołę Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (WSB-NLU), Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (PWSZ), Sądecką Izbę Gospodarczą, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu oraz Hotel Cluster.
Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

Zarejestruj się
BĄDŹ PRZEZORNY 2019

Formularz proszę wypełnić elektronicznie. Proszę ustosunkować się do wszystkich punktów formularza. Ze strony należy również pobrać załączniki – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie. Oba wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres siedziby Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej: ul. Śniadeckich 10a lub skan dokumentów mailowo: uzaleznienie@soik.pl do 15 grudnia 2018 roku. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest w regulaminie konkursu wiedzy o uzależnieniach, który zostanie przesłany do każdej szkoły mailowo, dodatkowo dostępny jest  na stronie  www.soik.pl – zakładka akcje profilaktyczne – konkurs wiedzy o uzależnieniach Bądź przezorny 2019.

Zarejestruj się